یکشنبه, 22 تیر 1399

 اطلاعیه شماره1 امتحانات دی ماه95

اطلاعیه شماره 1 امتحانات دی ماه 

1-کلیه دانشجویان جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون تا تاریخ 95/10/6 باید نسبت به بارگذاری عکس پرسنلی در سامانه نماد و سجاد اقدام نمایند. چنانچه دانشجویی در ورود به سامانه سجاد و نماد با مشکل مواجه است می بایست جهت رفع مشکل به واحد آموزش مراجعه نموده، در غیر این صورت عواقب ناشی از آن متوجه خود دانشجو می باشد.

•لازم به توضیح است آن دسته از دانشجویان که در بارگذاری عکس مشکل دارند می توانند همراه با یک قطعه عکس 4*3 به واحد انتشارات دانشگاه مراجعه کنند. 

2-دانشجویان از تاریخ 95/10/8 با مراجعه به سایت نماد می توانند نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون اقدام نمایند.

3-کلیه دانشجویان می بایست تا تاریخ 95/10/11 نسبت به رفع نواقص پرونده خود اقدام نمایند. (جهت اطلاع از نواقص پرونده به جدول ذیل مراجعه نمایید)
توجه:
4- دانشجویان مقطع کارشناسی که مقطع کاردانی خود را در واحد 13 گذرانده اند؛ چنانچه نقص اصل مدرک کاردانی دارند، روزهای دوشنبه و چهارشنبه برای دریافت مدرک موقت کاردانی مراجعه کنند و پس از دریافت مدرک به واحد دبیرخانه(سرکار خانم نصیری) تحویل دهند. (نقص تاییدئه تحصیلی و ریزنمرات شامل این دانشجویان نمی شود.)

نواقص پرونده دانشجویان به تفکیک رشته
   مقطع   رشته 
 نیم سال دوم 93   کاردانی  روابط عمومی 
 مترجمی زبان انگلیسی- آثار دیداری شنیداری 
 مترجمی زبان انگلیسی- آثار مکتوب
 معماری داخلی
 گرافیک 
 برنامه سازی کامپیوتر
 کارشناسی  


 روابط عمومی- الکترونیک
 روابط عمومی- رسانه
 مترجمی خبر انگلیسی
 مترجمی همزمان انگلیسی
 مدیریت تبلیغات تجاری 
 نیم سال اول 94  کاردانی   معماری داخلی
 گرافیک 
 مترجمی زبان انگلیسی- آثار مکتوب
 مترجمی زبان انگلیسی- آثار دیداری شنیداری
 امور فرهنگی
 روابط عمومی
 مدیریت کسب و کار
 حسابداری مالی 
 برنامه سازی کامپیوتر
 کارشناسی   گرافیک- پوستر و نشانه
 حسابداری خدمات آثار فرهنگی هنری
 مترجمی همزمان انگلیسی
 مدیریت امور فرهنگی- برنامه ریزی فرهنگی
 مدیریت امور فرهنگی- امور همایش ها
 مدیریت تبلیغات تجاری
نیم سال دوم 94 کاردانی  معماری داخلی
 گرافیک
 عکاسی 
  مترجمی زبان انگلیسی- آثار دیداری و مکتوب 
 امور فرهنگی
 مدیریت کسب و کار
  برنامه سازی کامپیوتر
کارشناسی  روابط عمومی- الکترونیک
 روابط عمومی- رسانه
 مترجمی همزمان انگلیسی
 حسابداری خدمات آثار فرهنگی هنری
 مدیریت امور فرهنگی- امور همایش ها
 مدیریت تبلیغات تجاری
 نیم سال اول 95  کاردانی    حسابداری مالی 
 حقوق ثبتی 
 روابط عمومی
 مترجمی زبان انگلیسی- آثار دیداری شنیداری
 مترجمی زبان انگلیسی- آثار مکتوب
 مدیریت کسب و کار
 معماری داخلی
 گرافیک 
 عکاسی
 برنامه سازی کامپیوتر
 کارشناسی    حسابداری خدمات وآثار فرهنگی
 روابط عمومی- الکترونیک
 روابط عمومی- رسانه
 مترجمی همزمان انگلیسی
 مدیریت امور فرهنگی- برنامه ریزی فرهنگی
 مدیریت تبلیغات تجاری
 گرافیک- پوستر و نشانه

نويسنده : مینا محمدیان

کارشناسی ارشد فارغ التحصیلان و بایگانی