چهارشنبه, 18 تیر 1399

 تعطیلی پنجشنبه 30 مهرماه

به اطلاع کلیه دانشجویان و مدرسان گرامی واحد 13 تهران می رسانیم به علت تقارن روز پنجشنبه با تاسوعای حسینی کلیه کلاسهای روز پنجشنبه 30 مهرماه در هر دو ساختمان زرتشت و فاطمی کنسل می باشد.
نويسنده :

این کاربر مطلب منتشر شده دارد.