یکشنبه, 22 تیر 1399

 نشست تخصصی مدرسان

واحد13به استحضار کلیه مدرسین محترم مرکز واحد 13 تهران میرسانیم که برای پیشرفت و پیشبرد بهتر دانشگاه در نیمسال اول تحصیلی 94-93 نشست تخصصی شما عزیزان به همراه ریاست مرکز جناب آقای دکتر جاوید مهر برگزار می گردد.
مدرسان گرامی می بایست جهت حضور در این جلسات ضمن رعایت ساعت زمانی حضور(جلسات راس ساعت مشخص شده شروع خواهد شد) موارد زیر را به همراه داشته باشند.

Lesson plan(دانلود فایلpdf - فایل word )
منابع پیشنهادی (کتاب،جزوه آماده شده)
 پیشنهادات جهت شاخصهای انتخاب مدیر گروه
طراحی شناسنامه هریک از دورس
بررسی مشکلات احتمالی در تدریس ترم های گذشته
بررسی پیشنهادات مدرسان

تذکر مهم:حضور در جلسه از الزامات آموزشی می باشد.
لازم به ذکر است مدت زمان جلسه حداکثر یک ساعت و نیم است.
جدول زمانبندی جلسات تخصصی  مدرسان گروه
واحد13

ردیف اول:مدرسانگروه زبان فارسی

واحد13

ردیف دوم:مدرسان گروه مدیریت

واحد13
واحد13
 
ردیف سوم:مدرسان گروه عکاسی

واحد13
ردیف چهارم:مدرسان گروه گرافیک

واحد13

ردیف پنجم:مدرسانگروه کامپیوتر

واحد13

ردیف ششم: مدرسانگروه علوم ارتباطات و علوم اجتماعی

واحد13
واحد13
واحد13

ردیف هفتم:مدرسانگروه معارف

واحد13

ردیف هشتم:مدرسان گروه حقوق 

واحد13
ردیف یازدهم:گروه حسابداری

واحد13
ردیف نهم: مدرسانگروه اقتصاد

واحد13
ردیف هشتم:مدرسانگروه آمار و ریاضی

واحد13

ردیف دوازدهم :مدرسان گروه معماری

واحد13

ردیف سیزدهم:مدرسانگروه زبان

واحد13
واحد13
واحد13
واحد13
واحد13
نويسنده : مریم معروفی

کارشناس امور مدرسان و دبیر شورای آموزش و مسئول دفتر مدیران گروه