چهارشنبه, 30 بهمن 1398

 تاریخ تحویل پروژه رشته کسب و کار

به استحضار کلیه دانشجویان ترم 5مدیریت کسب وکار می رسانیم زمان تحویل پروزه در روز پنجشنبه93/04/12مقرر گردیده است و به هیچ عنوان این تاریخ تغییر نخواهد کرد و عدم ارائه پروژه در تاریخ مذکور موجه نبوده و دانشگاه هیچ تاریخ دیگری برای تحویل پروژه اعلام نخواهد کردو تمامی مسئولیت این امر به دوش خود دانشجوخواهد بود.
لذا دو گروه روزهای سه شنبه و پنج شنبه مدیریت کسب و کار می بایست روز 93/04/12 جهت تحویل پروژه خود به ساختمان زرتشت مراجعه نمایند.
جهت کسب اطلاعات تکمیلی به شماره 88934456 داخلی 210 سرکار خانم صلح میرزایی مراجعه نمایند.
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (نحوه تهيه پروژه (ج).pdf)نحوه تهیه پروژهنحوه تهیه پروزه320 kB
نويسنده :

مدیر امور اداری