چهارشنبه, 30 بهمن 1398

 حذف اضطراری جهت نیمسال دوم تحصیلی 93-92

دانشجویانی که قصد حذف اضطراری دروس انتخابی خود را دارند تا تاریخ 23 خردادماه  قبل از شروع امتحانات فرم شورای آموزشی را تکمیل نمایند .
در غیر اینصورت بعد از زمان مذکور نمی توانید اقدام نمائید .


توجه هزینه دروسی که حذف  می شود  عودت داده نمی شود .

نويسنده : سمانه طاحونه

این کاربر 100 مطلب منتشر شده دارد.