جمعه, 02 اسفند 1398

 اطلاع از نمرات و درخواست تجدید نظر در نمره

باسمه تعالی

مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 13 تهران    

اطلاع از نمرات و درخواست تجدید نظر در نمره  دانشجویان

جهت اطلاع از  نمره خود میتوانند از طریقه سامانه نماد نمرات خود را ملاحظه و در صورت درخواست تجدید نظر،  فرم مربوطه را حداکثر تا پایان وقت اداری روز  23/11/91 از طریق این سایت ارسال و کد پیگیری را دریافت نمایند.

زمان اعلام نتایج اول اسفند ماه از طریق همین سایت میباشد.

جهت درخواست تجدید نظر برای هر درس، کد پیگیری مجزا لازم است.

لازم به ذکر است، بدون داشتن کد پیگیری، به اعتراض شما رسیدگی نخواهد شد.

 فرم درخواست تجدید نظر در نمره