چهارشنبه, 30 بهمن 1398

 درخواست تغییر رشته

fw convert2 iconدانشجویانی که درحال تحصیل می باشند درصورتیکه می خواهند تغییر رشته دهند حتما باید هر دو رشته از یک گروه آموزشی باشد .

به طور مثال : دانشجوی رشته امورفرهنگی بخواهد به رشته روابط عمومیتغییر رشته بدهد  موافقت می شود چون هر دو رشته در یک گروه آموزشی می باشد ولی اگر به رشته حسابداری مالی بخواهد تغییر دهد موافقت نمی شود زیرا گروه آموزشی حسابداری مالی مدیریت و خدمات اجتماعی می باشد .

تغییر رشته بر اساس کف معدل هر دو رشته سنجیده می شود و موافقت آن به صورت 50 درصد می باشد .جواب اسامی قبول شدگان تغییر رشته در اواخر شهریور ماه پس از اتمام پودمان کاردر محیط تابستان (اخذ این پودمان برای همه از جمله درخواست کنندگان تغییر رشته اجباری است)  اعلام می گردد.

دانشجویان کاملا توجه فرمایند:

در صورت موافقت با تغییر رشته دانشجو حتما باید دروس تخصصی آن رشته را دوباره از ابتدا بگذراند و فقط دروس عمومی و مشترک هر دو رشته تطبیق داده می شود . لذا خواهشمند است با فکر وتدبر این درخواست صورت پذیردچرا که پس از آن برگشت به رشته قبلی تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نیست وفقط هر دانشجو در دوران تحصیل یکبار می تواندتغییر  رشته دهد.

لازم به ذکر است دانشجویان می بایست  پودمان کاردر محیط تابستان را که در این نیمسال ارائه شده است در هر شراطی اخذ نمایند چرا که دروس ارائه شده در نیمسال تابستان در تمامی رشته ها ثابت می باشد (توانمندیهای مشترک، عمومی، کارورزی)

درصورت عدم اخذ نیمسال تابستان حداقل یکسال فارغ التحصیلی آنان به تعویق می افتد.

(تغییر رشته فقط به رشته های یک ردیف قابل انجام می باشد)

جدول رشته های تحصیلی کاردانی حرفه ای

عناوین رشته های تحصیلی

گروه آموزشی

حسابداری مالی،بازاریابی،مدیریت کسب وکار، بازاریابی،حقوق ثبتی

مدیریت و خدمات اجتماعی

امور فرهنگی، تبلیغات ، خبرنگاری ،روابط عمومی، مترجمی آثار دیداری و شنیداری، مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی

معماری داخلی

فرهنگ وهنر

جدول رشته های تحصیلی کارشناسی حرفه ای

عناوین رشته های تحصیلی

گروه آموزشی

روابط عمومی –اموررسانه ، روابط عمومی – رفتاراجتماعی ورفتار افکارسنجی،مدیریت امورفرهنگی- برنامه ریزی فرهنگی،مدیریت تبلیغات تجاری،مترجمی همزمان انگلیسی

فرهنگ وهنر

 

فرم درخواست تغییر رشته

نويسنده : سمانه طاحونه

این کاربر 100 مطلب منتشر شده دارد.