چهارشنبه, 30 بهمن 1398

 اطلاعيه کارت دانشجويی

قابل توجه کلیه دانشجويان 

دانشجویانی که هنوز موفق به دریافت کارت دانشجویی نشده اند قبل از مراجعه جهت دریافت کارت دانشجویی نواقص پرونده خود را تکمیل نمایند ؛
مدارک لازم جهت تکمیل پرونده :
مدارک لازم جهت تکمیل پرونده مقطع کاردانی
1- کپی از تمامی صفحات شناسنامه (3سری در برگه A4)
2- کپی پشت و رو کارت ملی (3سری در برگه A4)
3- کپی پشت و رو کارت پایان خدمت (3سری در برگه A4)
4- اصل دیپلم
5- درصورت نداشتن دیپلم (گواهی معدل دار ، گواهینامه موقت)
6- 12 قطعه عکس 4×3رنگی زمینه سفید (سال جاری ، پشت نویسی شده)
7- گواهی اشتغال به کار (ویژه سهمیه شاغیلن)
8- تائیدیه تحصیلی
مدارک لازم جهت تکمیل پرونده مقطع کارشناسی
1- کپی از تمامی صفحات شناسنامه (3سری در برگه A4)
2- کپی پشت و رو کارت ملی (3سری در برگه A4)
3- کپی پشت و رو کارت پایان خدمت (3سری در برگه A4)
4- 12 قطعه عکس 4×3رنگی زمینه سفید (سال جاری ، پشت نویسی شده)
5- گواهی اشتغال به کار (ویژه سهمیه شاغیلن)
6- اصل دانشنامه / اصل گواهی موقت کاردانی
تحویل کارشناس بایگانی و پرونده خود را تکمیل نموده و سپس جهت دریافت کارت خود به آموزش مراجعه نمایند .

برای ارتباط با کارشناس اینجا کلیک کنید