شنبه, 02 تیر 1403

 اطلاعیه جلسه دفاع کاربینی ، کارورزی و پروژه رشته های کسب وکار و بازاریابی

قابل توجه دانشجویان گرامی رشته های کسب وکار و بازاریابی کاردانی و کارشناسی:
جلسه تحویل و ارائه درس کاربینی ، کارورزی و دفاع پروژه ، روز چهارشنبه مورخ 1403/03/23 ساعت 17 در محل دانشگاه برگزار می گردد.
                                                                                                                             واحد آموزش
نويسنده : علیمردانی

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی