شنبه, 02 تیر 1403

 کنسلی کلاس استاد فریبا هشترودی

قابل توجه دانشجویان رشته مترجمی زبان انگلیسی:
کلیه کلاس های استاد هشترودی روز چهارشنبه مورخ 1403/03/09 تشکیل نمی گردد.
جبرانی آنها متعاقباً اعلام می گردد.
نويسنده : علیمردانی

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی