دوشنبه, 31 ارديبهشت 1403

 اطلاعیه جلسه معارفه و کاربینی ترم اول کاردانی و کارشناسی رشته ی حسابداری امور مالی

قابل توجه دانشجویان گرامی کاردانی و کارشناسی رشته ی حسابداری امور مالی ورودی جدید:

جلسه معارفه و کاربینی رشته ی حسابداری امور مالی روز سه شنبه مورخ 02/25/ 1403 از ساعت 18.30-17.30 برگزار می گردد.
حضور تمامی دانشجویانی که این درس را در این نیمسال اخذ نموده اند الزامی می باشد
نويسنده : علیمردانی

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی