دوشنبه, 07 اسفند 1402

 اطلاعیه درخواست تجدید نظر نمره تو سط دانشجو مورخ 10 و 11 بهمن

دانشجویان گرامی ، برای درخواست تجدیدنظر فقط روزهای 

10 و 11 بهمن فرصت دارید که در سامانه هم آوا درخواست  

خود را در مقابل درس مورد نظر را ثبت نمایید. 

ضمنا پاسخ تجدید نظر روزهای 12 و 13 بهمن در سامانه
هم آوا
 قرار می گیرد.
 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for English → Persian...
    
  • Create a new word list...
 • Copy
 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for Arabic → Persian...
    
  • Create a new word list...
 • Copy
 
 
نويسنده : علیمردانی

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی