دوشنبه, 07 اسفند 1402

 کنسلی کلاس درس استاد خاوندی مورخ 1402/10/12

قابل توجه دانشجویان گرامی: کلاس درس استاد خاوندی ،مورخ 1402/10/12 برگزار نمی گردد.
نويسنده : علیمردانی

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی