یکشنبه, 12 آذر 1402

 اطلاعیه برگزار نشدن کلاس های استاد آقاشاهی روز سه شنبه و پنجشنبه مورخ 1402/08/30 و 1402/09/02

قابل توجه دانشجویان محترم
 کلاس های فرهنگ عمومی- مهارت های مساله یابی- مدیریت کسب و کار و بهره وری - روانشناسی عمومی- اخلاق کار - رسانه شناسی استاد آقاشاهی روز سه شنبه و پنجشنبه مورخ  1402/08/30 و 1402/09/02 برگزار نمی شود.
 
 
 
 
نويسنده : علیمردانی

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی