چهارشنبه, 12 مهر 1402

 جلسه تحویل و دفاع کاربینی و کارورزی 1 و 2 گروه عکاسی

 
قابل توجه دانشجویان گرامی گروه عکاسی :

جلسه تحویل و دفاع پروژه ، کاربینی و کارورزی 1 و 2 رشته های عکاسی و گرافیک در روز دوشنبه 5

تیرماه ساعت 10 صبح در محل دانشگاه برگزار میگردد.
 
نويسنده : علیمردانی

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی