چهارشنبه, 09 فروردين 1402

 کنسلی کلاس های استاد آبروش

قابل توجه دانشجویان محترم: 
کلاس های استاد عاطفه آبروش روز یکشنبه مورخ 1401/12/21 تشکیل نمی شود.
نويسنده : علیمردانی

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی