یکشنبه, 12 آذر 1402

 اطلاعیه برگزاری آزمون تاریخ 10/24

قابل توجه دانشجویان محترم: 
تمامی امتحانات روز شنبه مورخ 10/24 که از سوی استانداری تهران تعطیل اعلام شده بود به روز جمعه مورخ 10/30 در همان ساعات درج شده در کارت ورود به جلسه برگزار خواهد شد.
نويسنده : علیمردانی

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی