شنبه, 08 بهمن 1401

 کنسلی کلاس های استاد رها رمضانی

قابل توجه دانشجویان گرامی:

کلیه کلاس های استاد رها رمضانی دروس ترجمه شفاهی آثار شنیداری انگلیسی به فارسی و ترجمه شفاهی آثار شنیداری فارسی به انگلیسی و زبان خارجی عمومی روز چهارشنبه مورخ 1401/09/16 برگزار نمی گردد.
نويسنده : علیمردانی

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی