دوشنبه, 11 مهر 1401

 اطلاعیه مهم درخصوص دروس انتخاب واحد دانشجویان

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی

توضیحات:

 1- حداقل واحد در هر نیمسال 12 واحد می باشد.
2- در ترمی که کارورزی اخذ می شود حداکثر واحد انتخابی ترم، 20 واحد می باشد.
3- اخذ درس مهارت مشترک در نیمسال اول ممنوع است.
4- اخذ دو درس از گروه معارف د رهر ترم ممنوع می باشد. (امکان اخذ چند درس از گروه معارف در ترم آخر وجود دارد)
5- دانشجو با معدل زیر 12 مشروط بوده (در نیمسال بعدی حداکثر 14 واحد می تواند اخذ نماید) و در صورت مشروط شدن 2 ترم دانشجو اخراج خواهد شد.
6- در مقطع کارشناسی ناپیوسته در صورتی که رشته با رشته مقطع کاردانی غیر مرتبط باشد دانشجو می بایست 6 واحد جبرانی اخذ نماید.
7-اولویت اخذ دروس در ترم جاری با دروسی است که پیش نیاز دروس بعدی در ترم های آتی می باشد.
8-اخذ دروس کار در محیط فقط در دانشگاه مرکز (فرهنگ و هنر 13 تهران) امکانپذیر می باشد.
9-اخذ دروس جبرانی برای دانشجویان غیرمرتبط 6 واحد می باشد(درصورت اخذ به موقع این دروس دانشجو می بایست یک ترم دیگر منتظر ارائه آنها باشد.)


واحد آموزش
نويسنده : علیمردانی

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی