چهارشنبه, 10 خرداد 1402

 اطلاعیه تعطیلی دانشگاه در روز پنجشنبه15 اردیبهشت


به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند

دانشگاه در روز پنجشنبه مورخ 15 اردیبهشت تعطیل می باشد
نويسنده : علیمردانی

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی