یکشنبه, 01 خرداد 1401

 اطلاعیه تعطیلی دانشگاه در روز پنجشنبه15 اردیبهشت


به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند

دانشگاه در روز پنجشنبه مورخ 15 اردیبهشت تعطیل می باشد
نويسنده : عمرانیان

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی