دوشنبه, 08 آذر 1400

 



اطلاعیه دانشجویان رشته معماری

اطلاعیه مهم دانشجویان رشته معماری

با عرض سلام و وقت بخیر 

دانشجویان محترم رشته معماری که درس کارورزی اخذ نموده اند لطفاً روز شنبه طبق ساعات مشخص به صورت حضوری به دانشگاه مراجعه فرمایید.

کارورزی 1 روز شنبه مورخ 1400/07/24 از ساعت 9 صبح الی 10 صبح 

کارورزی 2 روز شنبه مورخ 1400/07/24 از ساعت 10 صبح الی 11 صبح

 
نويسنده : شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی