سه شنبه, 06 مهر 1400

 آموزش برگزاری آزمون متمرکز

توجه توجه 

اطلاعیه مهم و فوری ! دانشجویان محترم مراحل شرکت در آزمون متمرکز نیمسال 992 طبق بخشنامه دانشگاه علمی کاربردی به پیوست ارسال شده ، لطفاً به دقت بررسی فرمایید.

azmoon-2
نويسنده : شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی