دوشنبه, 23 فروردين 1400

 تکرار آزمون متمرکز درس های مهارت‌ها و قوانین کسب ‌و کار و دانش خانواده و جمعیت - نیم سال اول تحصیلی 1400-1399

قابل توجه دانشجویان محترم :با سلام و احترام؛

پیرو بخشنامه شماره 32072 /99/م مورخ 17/9/99 و با عنایت به اختلال بوجود آمده در شبکه اینترنت مخابراتیدر زمان

برگزاری آزمون دروس
مهارت‌ها و قوانین کسب و کار و دانش خانواده و جمعیت در روز شنبه مورخ 99/10/202 به اطلاع

می‌رساند، به منظور مساعدت و جلوگیری از تضییع حقوق آن دسته از دانشجویانی که موفق به شرکت یا اتمام در آزمون

مذکور نشده‌اند  مقرر
 شد آزمون‌های دروس مذکور مجدداٌ به شرح مندرج در جدول زیر برگزار شود..

بدیهی است نمره مکتسبه در این آزمون برای دانشجویان شرکت کننده ملاک خواهد بود.


روز/ مقطع / ساعت

کاردانی

کارشناسی

ساعت 12

ساعت 15

ساعت 15

یکشنبه 99/11/05

مهارت‌ها و قوانین کسب ‌و کار

دانش خانواده و جمعیت

دانش خانواده و جمعیتنويسنده : شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی