شنبه, 16 فروردين 1399

 آخرین فرصت برای انتخاب واحد دانشجویان

vahedقابل توجه کلیه دانشجویان

دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد در نیمسال 982 نشده اند، می توانند در تاریخ 98/12/19 لغایت 98/12/23

 جهت اخذ دروس به واحد آموزش مراجعه  اقدام به انتخاب واحد نمایند.

*توجه داشته باشید این تاریخ تمدید نخواهد شد.

**در صورت عدم مراجعه مسئولیت انتخاب واحدها به عهده دانشجو خواهد بود

***در زمان مراجعه هزینه شهریه را به همراه داشته باشید در صورت عدم پرداخت ، انتخاب واحدها حذف خواهد شد

****خواهشمند است قبل از حضور در دانشگاه برای انتخاب واحد،  فایل زیررا دریافت و تکمیل نموده

سپس به واحد آموزش مراجعه نمائید.       لطفا فایل را دانلود نمائید 
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی