شنبه, 16 فروردين 1399

 قابل توجه دانشجویان تکمیل ظرفیت ورودی بهمن ماه 98

bekhanidقابل توجه دانشجویان تکمیل ظرفیت بهمن ماه98 :

ضمن عرض تبریک  و خوش آمد گویی به دانشجویان جدیدالورود تکمیل ظرفیت بهمن 98 به اطلاع

میرساند که کلاسهای دانشجویان عزیز از تاریخ 98/11/26 برگزار میگردد.

لذا از دانشجویان محترم خواهشمند است جهت اطلاع از برنامه کلاسی خود به سایت دانشگاه

و یا به لینک تقویم آموزشی و برنامه هفتگی نیم سال دوم تحصیلی 98-99 مراجعه نمایند.
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی