سه شنبه, 06 اسفند 1398

 جدول دروس انتخاب واحد در ترم بهمن 99-98 (982)

123جدول دروس انتخاب واحد در ترم بهمن 99-98 (982)
دروس ورودی های (971) مهر1397 ترم آخر


دانشجویان ترم آخر، ضمن مطالعه و رعایت مطالب درج شده در خبر مربوط به اطلاعیه انتخاب واحد دانشجویان ترم آخر ( بر روی سایت مرکزwww.uast13.ir     )
ü   دانشجویان ترم آخر تا 24 واحد می توانند اخذ نمایند مشروط بر اینکه درس کارورزی نگیرند.
ü    هردانشجو در هر ترم فقط یک درس کارورزی با رعایت ترتیب پیش نیاز آن می تواند اخذ کند.
ü    چنانچه در ترم آخر درس کارورزی اخذ شود فقط 18 واحد قابل ارائه می باشد مشروط بر اینکه با 18 واحد
       فارغ التحصیل شود در غیر اینصورت 14 واحد و اگر ترم قبل معدل بالای 17 باشد، تا 18 واحد می تواند
        درس اخذ نماید.
ü      دانشجویان ترم آخر توجه داشته باشند درسی را می توانند به عنوان معرفی به استاد اخذ نمایند که آن
           درس واحد نظری باشد ، و یا اگر درس باقی مانده آنها عملی نظری یا عملی است در صورتی که نمره افتاده
            در ترم های قبل داشته باشند می توانند آن درس را معرفی به استاد اخذ کنند.


جدول دروس انتخاب واحد در ترم بهمن 99-98 (982) (کلیک نمائید)نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی