یکشنبه, 22 تیر 1399

 جدول اعلام جلسه توجیهی کاربینی

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی  میرساند :  حضور در جلسه کاربینی  برای کلیه دانشجویان ترم اول الزامی می باشد و غیبت در جلسه کاربینی  به منزله مردودی در درس مربوطه می باشد


ردیف

رشته

روز

تاریخ

ساعت

مکان

1.        

امور فرهنگی ،مدیریت فرهنگی روابط عمومی


پنجشنبه


98/9/28


13


نمایشگاه بین المللی سالن شماره 25

2.       

زبان

چهارشنبه

98/8/22

15-13

سالن همایش مرکز

3.      

حسابداری

پنجشنبه

98/8/30

16-14

سالن همایش مرکز

4.      کسب و کار


دوشنبه

جمعه


98/8/27

98/8/29


16-15

11

سالن همایش مرکز

نمایشگاه بین المللی 

5.      

تبلیغات تجاری و تبلیغات


دوشنبه

جمعه


98/8/27

98/9/30


17-16

11

سالن همایش مرکز

نمایشگاه بین المللی تبلیغات خیابان سئول

6.      

معماری ، عکاسی، گرافیک


جمعه


98/7/19


11

اردوگاه منظریه باغ گل سبز زندگی

7.      

معماری ، عکاسی، گرافیک


شنبه


98/8/30


9


خانه مقدم

 
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی