دوشنبه, 07 بهمن 1398

 قابل توجه دانشجویان گرامی گروه زبان :جلسه توجیهی کارورزی

جلسه  توجیهی   کارورزی  گروه   زبان  98/8/22  از  ساعت13-11  برگزار میگردد.
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی