یکشنبه, 22 تیر 1399

 کلاس کارآفرینی استاد محمودی روز جمعه از ساعت ۹ برگزار میگردد.


کلاس کارآفرینی استاد محمودی روز جمعه 98/8/3 از ساعت ۹ برگزار میگردد.
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی