چهارشنبه, 18 تیر 1399

 قابل توجه دانشجویان استاد خزان :

کلیه کلاسهای استاد خزان در تاریخ 98/7/29 برگزار نخواهد شد
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی