چهارشنبه, 18 تیر 1399

 قابل توجه دانشجویان استاد سبزه :

کلاس در نظرسنجی ساعت (18-16) و درس شیوه های اطلاع رسانی ساعت (20-18)

استاد سبزه در تاریخ 98/7/28 برگزار نخواهد شد
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی