چهارشنبه, 18 تیر 1399

 قابل توجه دانشجویان گرامی در خصوص اخذ دروس از گروه معارف اسلامی در هر نیم سال تحصیلی

Image result for ‫توجه‬‎قابل توجه دانشجویان گرامی :

به اطلاع میر ساند در هر نیم سال تحصیلی بجز ترم آخر دانشجویان فقط یک عنوان درس از گروه معارف

را مجاز به انتخاب می باشند و چنانچه از یکی از دروس معارف مردود شوند در ترم آخر می توانند اخذ نمایند 
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی