چهارشنبه, 18 تیر 1399

 جابجایی زمان کلاس کار آفرینی استاد محمودی

 فردا کلاس کارآفرینی استاد محمودی بجای ۸تا۱۰ ساعت ۱۲تا۱۴ برگزار خواهد شد
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی