یکشنبه, 22 تیر 1399

 اطلاعیه مهم جهت برگزاری کلاس استاد کاکاوند

Image result for ‫مهم‬‎*کلیه کلاسه های استاد کاکاوند روز پنجشنبه 98/7/25 برگزار  خواهد شد .
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی