یکشنبه, 22 تیر 1399

 اطلاعیه آموزش


قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

امروز مورخ 1398/07/23  بخش آموزش دانشگاه تا ساعت 15 تعطیل میباشد.

 
نويسنده : طیبه قیاسوند

کارشناس ارشد آموزش