چهارشنبه, 18 تیر 1399

 قابل توجه دانشجویان رشته معماری ؛ عکاسی ، گرافیک مقاطع کاردانی و کارشناسی ورودی مهر 98:

قابل توجه دانشجویان رشته معماری ؛ عکاسی ، گرافیک مقاطع کاردانی و کارشناسی ورودی مهر 98:

حضور کلیه دانشجویان در جلسه توجیهی درس کاربینی در روز جمعه مورخ 98/7/19 ساعت 11 در

محل نیاوران خیابان باهنر خیابان فیضیه بالاتر از درب غربی اردوگاه باهنر (منظریه )پلاک 39 باغ گل ،

سند زندگی / شن باغ الزامی است
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی