چهارشنبه, 18 تیر 1399

 اطلاعیه تغییر زمانبندی کلاس (رشته معماری)


uast13.ir


قابل توجه دانشجویان محترم رشته معماری مقطع کاردانی :


تغییرات برخی از کلاس ها به شرح زیر می باشد:


درس تنظیم شرایط محیطی ترم 3 رشته معماری (گروه 102) ساعت و زمان آن  تغییر نکرده  است 

درس اصول فنی ساختمان ترم 2 رشته معماری (گروه 101)ساعت و زمان آن  تغییر نکرده  است 


درس فرم و فضا ترم 2 رشته معماری (گروه 101)ساعت و زمان آن  تغییر نکرده  است 

نويسنده : طیبه قیاسوند

کارشناس ارشد آموزش