یکشنبه, 22 تیر 1399

 قابل توجه دانشجویان گرامی :بخش قوانین و مقررات آموزشی مطالعه شود

قابل توجه دانشجویان گرامی :

خواهشمند است درخصوص انتخاب واحد خود به موارد ذیل توجه لازم را بفرمائید :

1-   انتخاب واحد خود حتما از یک گروه مشخص (یک جدول) انتخاب نمائید .

2-  در انتخاب واحد خود دقت لازم در خصوص دروس پیشنیاز را حتما مد نظر قرار دهید .

3-در صورتی که مجبور به انتخاب درسی غیر از گروه خود می باشید حتما درخواست کتبی خود را جهت بررسی به واحد آموزش تا تاریخ 1398/7/20 اعلام نمائید.
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی