دوشنبه, 29 مهر 1398

 

***یادداشت روز***
sabtenam copyقابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
:   


               
با توجه به اتمام زمان انتخاب واحد * از کلیه دانشجویان درخواست می شود انتخاب واحد خود را در سامانه هم آوا چک نمایند و  از برنامه هفتگی 
     
          .خ                 خود نیز  پرینت دریافت نمایند

          


 *با توجه به شروع ترم و گذشت 2 هفته از آغاز آن در صورت هرگونه غیبت ، از تاریخ 1398/7/14 
آموزش نسبت به حذف کلاسی اقدام می نماید .
sabtenam copy

    دانشجویان محترم توجه داشته باشند که در کل ترم ، مجاز به 3 جلسه غیبت در هر درس می باشند.


sabtenam copy
سال تحصیلی
جدید 98 از روزشنبه30 شهریور ماه آغازو تمامی کلاسها طبق برنامه 
زمانبندی شده درساختمان زرتشت برگزار میگردد.


 
 
 
 
 


اطلاعیه فوری و مهم

downloadاز دانشجویان گرامی که اسامی آنها در جدول زیر قید شده است درخواست می شود در اسرع وقت به واحد آموزش و به خانم قیاسوند مراجعه نمایند. 

ردیف  نام و نام خانوادگی
1 بهزاد ناطقیان
2 دانیال نوروزی
3 علی کریمی
4 مرتضی محمدیان
5 مهدی سنجری
6 سید امیر روستائیان
7 شایان حسین دخت
8 محمد صادق محمدی
9 علیرضا شاه حیدری
10 معراج عزیزی
11 امیر بهلولی
12 محمد صادق حاتمی
13 محمد مهدی خادمی
14 محمد رضا شکوهی نیا
15 ابوالفضل صادقی
16 محمد هادی درویشی
17 مهرداد احمدی دکمه
18 محمدرضا فخاریان زاده
19 مهدی فخاری
20 اسماعیل کاوک تو
21 مصطفی پیرعلی
22 محمد رحیمی چنگیزین
23 سیاوش شفایی
24 محمد منتظرحجت
25 حمیدرضا علیخانی
26 شایان احمدیان راد
27 محمد امین محمودی
28 بهنام تبری فشکی
29 محمدحسین حکیمیان
30 محمدامین فروزش
31 علی ریش سفید محجوب
32 مهدی کلوندی
33 روح الله ندرلو
34 هادی رحیمی
35 امیر توفیقی
36 حمید جهانگیر
نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت