چهارشنبه, 18 تیر 1399

 زمان حذف اضطراری نیمسال بهمن ماه 97(972) اعلام شد

حذف اضطراریبا توجه به اینکه زمان حذف اضطراری فقط و فقط روز های شنبه و یکشنبه مورخ 4 و 5 خرداد ماه می باشد در صورت درخواست حذف اضطراری درس خود حضورا به مرکز مراجعه نمائید.
  • لازم به ذکر است بازه زمانی فوق قابل تمدید نمی باشد.
نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت