چهارشنبه, 30 بهمن 1398

 اطلاعیه مربوط به برگزاری کلاس ها

دانشجویان گرامی:
در صورت داشتن هرگونه سوال در خصوص جابه جایی مکان کلاس ها، ساعت و مکان برگزاری کلاس های جبرانی، حضور و یا عدم حضور اساتید و یا مدیران گروه در دانشگاه با داخلی 202 ( امور مدرسان) تماس حاصل فرموده و یا به اتاق مسئول دفتر ریاست واقع در طبقه اول خانم مهدوی مراجعه فرمایید.

به منظور ارتباط با این بخش اینجا کلیک کنید.