دوشنبه, 05 خرداد 1399

 

*ده نماد پرمعامله امروز | کانون‌های تمرکز نقدینگی در بورس تهراندوره آموزشی بورس و سرمایه گذاری (مقدماتی ، پیشرفته) * جهت ثبت نام تلفن:88934456 داخلی 110  ***اطلاعیه مهم جهت امور فارغ التحصیلان کلیک کنید ***


قابل توجه مدرسان گروه معارف اسلامی

گروه معارف اسلامیقابل توجه مدرسان گروه معارف اسلامی :

1.مدرسان محترم معارف اسلامی دارای کد مدرسی دانشگاه و مجوز موقت تدریس طرح 4000که در آزمون کتبی 23آذر ماه 97 شرکت کرده ولی پذیرفته نشده اند.

2.مدرسان محترم معارف اسلامی دارای کد مدرسی دانشگاه و مجوز موقت تدریس طرح 4000که در آزمون کتبی 23 آذرماه 97 ثبت نام کرده ولی در جلسه آزمون غایب بوده اند.

3.مدرسان محترم معارف اسلامی دارای کد مدرسی دانشگاه و مجوز موقت تدریس طرح 4000که در آزمون کتبی 23 آذرماه 97 ثبت نام و شرکت نکرده اند.

4مدرسان محترم معارف اسلامی که فاقد کد مدرسی دانشگاه و دارای مجوز تدریس معتبر استانی نهاد رهبری یا تهران که متقاضی تدریس در این دانشگاه می باشند.

 توجه توجه:
  • لازم به ذکر است مدرسان فوق الذکر در فراخوان جذب مدرسان معارف اسلامی دانشگاه که در اسفند ماه جاری یا نهایتا پس از شرکت در فراخوان ،به مدرسان مذکور در گروه های 1تا 3 فروردین 98 اعلام خواهد شد ، شرکت نمایند.
  • اساس الویت های نیازسنجی دانشگاه،مراحل مصاحبه علمی و تائید صلاحیت عمومی را برای اخذ مجوز کتبی طی خواهند نمود.شرایط ثبت نام و اطلاعات تکمیلی در این خصوص در هنگام اعلام فراخوان که در سایت دانشگاه ،سایت واحد های استانی ،سایت نهاد رهبری و کانال گروه معارف اسلامی در پیام رسان ایتا منتشر خواهد شد به اطلاع مدرسان محترم خواهد رسید.
نکته)پس از ثبت نام در فراخوان ،بدون نیاز به طی مراحل گزینش علمی و عمومی ،براساس الویت های نیاز سنجی دانشگاه فرایند مربوط را طی خواهند نمود.
  • چه افرادی لازم نیست در فراخوان فوق ثبت نام نمایند:
1.مدرسان محترم معارف اسلامی دارای مجوز موقت تدریس طرح 4000 و کد مدرسی دانشگاه و پذیرفته شده در آزمون 23 آذر ماه 1397
2.مدرسان محترم معارف اسلامی دارای کد مدرسی دانشگاه و مجوز تدریس معتبر دروس معارف اسلامی (5ساله) از دفاتر استانی نهاد رهبری یا تهران
نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت