Persian      English     
شنبه, 26 آبان 1397

 تمدید زمان ثبت نام دوره کاردانی مهر 97                     
مهلت ثبت نام دوره کاردانی دانشگاه علمی کاربردی تا روز جمعه مـورخ 1397/06/02 تمدید گردید.

نويسنده : محمدرضا رستگار

مدیر سایت