جمعه, 03 اسفند 1397

 اطلاعیه انتخاب واحدقابل توجه کلیه دانشجویان 

پیرو تماس تلفنی با پشتیبانی سامانه هم آوا(ستاد مرکزی)گفته شد به علت اختلال به وجود آمده در سامانه هم آوا جهت انتخاب واحد لطفا طی یک الی 2 ساعت آینده به سایت مراجعه فرمایید.
نويسنده : محمدرضا رستگار

مدیر سایت