چهارشنبه, 30 بهمن 1398

 شرایط و نحوه تغییر رشته تابستان 1395

واحد 13 تهراندانشجویانی که مایل به تغییر رشته می باشند با توجه به شرایط ذیل که با دقت مطالعه خواهند کرد حداکثر تا تاریخ 14مرداد ماه می توانند در خواست خود را ارسال نمایند

گام اول : با دانلود فرم تغییر رشته و تکمیل نمودن آن با توجه به مفاد این بخشنامه فرم تکمیل شده را طبق زمان مشخص شده با امضا تحویل بخش آموزش دهند .


گام دوم : درخواست تغییر رشته را در سامانه سجاد در حداکثر تا تاریخ 14 مرداد ماه تکمیل نمایند .

تذکر مهم :

1- بدون طی دو گام فوق مراحل درخواست تغییر رشته ناقص بوده و هیچ عملی روی آن انجام نخواهد شدو مسئولیت آن تنها بر عهده دانشجو می باشد .


لازم بذکر است خارج از بازده زمانی تعیین شده هیچ گونه درخواستی قابل بررسی نمی باشد.
2- دانشجویانی که درحال تحصیل می باشند درصورتیکه می خواهند تغییر رشته دهند حتما باید هر دورشته  از  یک گروه آموزشیباشد.

به طور مثال : دانشجوی رشته روابط عمومی بخواهد به رشته امور فرهنگی تغییر رشته بدهد  موافقت می شود چون هر دو رشته در یک گروه آموزشی می باشد ولی اگر به رشته حسابداری مالی بخواهد تغییر دهد موافقت نمی شود زیرا گروه آموزشی حسابداری مالی مدیریت و خدمات اجتماعی می باشد .

تغییررشته براساس کف معدل هردو رشته سنجیده می شود وموافقت آن مشروط به تائیدکمیسیون مواردخاص می باشد .جواب اسامی تائید شدگان تغییر رشته در اواخر شهریور ماه پس از اتمام نیمسال تابستان اعلام می گردد بنابراین صرف درخواست هیچ تعهدی ایجاد نخواهد کرد و ممکن است با درخواست نامبرده مخالفت شود .

  دانشجویان کاملا توجه فرمایند:

در صورت موافقت با تغییر رشته دانشجو حتما باید دروس تخصصی آن رشته را دوباره از ابتدا بگذراند و فقط دروس عمومی و مشترک هر دو رشته تطبیق داده می شود . لذا خواهشمند است با فکر وتدبر این درخواست صورت پذیردچرا که پس از آن برگشت به رشته قبلی تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نیستوفقط هر دانشجو در دوران تحصیل یکبار می تواندتغییر  رشته دهد.

لازم به ذکر است دانشجویان می بایست  دروس ترم تابستان را که در این نیمسال ارائه شده است در هر شرایطی اخذ نمایند چرا که دروس ارائه شده در نیمسال تابستان در تمامی رشته ها ثابت و مشترک می باشد (عمومی، کارورزی)

درصورت عدم اخذ نیمسال تابستان حداقل یک نیمسال فارغ التحصیلی آنان به تعویق می افتد.

(تغییر رشته فقط به رشته های یک ردیف قابل انجام می باشد)

  • جدول رشته های تحصیلی کاردانی حرفه ای

 
عناوین رشته های تحصیلی

گروه آموزشی

امور فرهنگی ،  روابط عمومی ، مترجمی آثار دیداری و شنیداری ، مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی ، هنرهای تجسمی –گرافیک، معماری داخلی

فرهنگ وهنر  • جدول رشته های تحصیلی کارشناسی حرفه ای

عناوین رشته های تحصیلی

گروه آموزشی

روابط عمومی- اموررسانه ، روابط عمومی- الکترونیک ، مدیریت امورفرهنگی ، مدیریت تبلیغات تجاری، مترجمی همزمان انگلیسی، مترجمی خبر انگلیسی

فرهنگ وهنرنويسنده : سمانه طاحونه

این کاربر 100 مطلب منتشر شده دارد.