جمعه, 02 اسفند 1398

 اطلاعیه مهم

Untitledبه علت نقص فنی پیش آمده در مورخه دوشنبه 91/11/23 ، انتخاب واحد دو گروه زیر به چهارشنبه 91/11/25 از ساعت 8 الی 24 منتقل میشود.

لازم به ذکر است کلیه دانشجویان گروههای زیر میبایست مجددا انتخاب واحد نمایند.

cat-signرشته حسابداری پودمان 6

cat-signروابط عمومی پودمان 6

------------------------------------------------------------------------

cat-signدرصورت بروز مشکل از طریق بخش تماس با ما با کارشناسان آموزش تماس حاصل فرمائید.