چهارشنبه, 30 بهمن 1398

 شرایط و نحوه تغییر رشته

تغییر رشتهدانشجویانی که مایل به تغییر رشته می باشند با توجه به شرایط ذیل که با دقت مطالعه خواهند کرد حداکثر تا تاریخ 1مرداد ماه می توانند در خواست خود را ارسال نمایند

گام اول : درخواست تغییر رشته را در سامانه سجاد در تاریخ 1 مرداد ماه تکمیل نمایند .
گام دوم : با دانلود فرم   و تکمیل نمودن آن با توجه به مفاد این بخشنامه فرم تکمیل شده را طبق زمان مشخص شده  با امضا تحویل بخش آموزش دهند .

تذکر مهم :

1-      بدون طی دو گام فوق مراحل درخواست تغییر رشته ناقص بوده و هیچ عملی روی آن انجام نخواهد شد.
2-       دانشجویانی که درحال تحصیل می باشند درصورتیکه می خواهند تغییر رشته دهند حتما باید هر دو رشته  از   یک گروه آموزشیباشد.

به طور مثال : دانشجوی رشته روابط عمومی بخواهد به رشته امور فرهنگی تغییر رشته بدهد  موافقت می شود چون هر دو رشته در یک گروه آموزشی می باشد ولی اگر به رشته حسابداری مالی بخواهد تغییر دهد موافقت نمی شود زیرا گروه آموزشی حسابداری مالی مدیریت و خدمات اجتماعی می باشد .

تغییر رشته بر اساس کف معدل هر دو رشته سنجیده می شود و موافقت آن مشروط به تائید کمیسیون موارد خاص می باشد .جواب اسامی تائید شدگان تغییر رشته در اواخر شهریور ماه پس از اتمام نیمسال  کاردر محیط تابستان اعلام می گردد.

ü                    دانشجویان کاملا توجه فرمایند:
در صورت موافقت با تغییر رشته دانشجو حتما باید دروس تخصصی آن رشته را دوباره از ابتدا بگذراند و فقط دروس عمومی و مشترک هر دو رشته تطبیق داده می شود . لذا خواهشمند است با فکر وتدبراین درخواست صورت پذیردچرا که پس از آن برگشت به رشته قبلی تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نیستوفقط هر دانشجو در دوران تحصیل یکبار می تواندتغییر  رشته دهد.

لازم به ذکر است دانشجویان می بایست  پودمان کاردر محیط تابستان را که در این نیمسال ارائه شده است در هر شرایطی اخذ نمایند چرا که دروس ارائه شده در نیمسال تابستان در تمامی رشته ها ثابت می باشد (توانمندیهای مشترک، عمومی، کارورزی)

درصورت عدم اخذ نیمسال تابستان حداقل یک نیمسال فارغ التحصیلی آنان به تعویق می افتد.

(تغییر رشته فقط به رشته های یک ردیف قابل انجام می باشد)

جدول رشته های تحصیلی کاردانی حرفه ای

عناوین رشته های تحصیلی گروه آموزشی
حسابداری مالی ، حسابداری صنفی، بازاریابی ، حقوق ثبتی مدیریت و خدمات اجتماعی
امور فرهنگی ، خبرنگاری ، روابط عمومی ، مترجمی آثار دیداری و شنیداری ، مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی ، هنرهای تجسمی –گرافیک  فرهنگ وهنر


جدول رشته های تحصیلی کارشناسی حرفه ای

                                                      عناوین رشته های تحصیلی گروه آموزشی
روابط عمومی- اموررسانه ، روابط عمومی- الکترونیک ، مدیریت امورفرهنگی- برنامه ریزی فرهنگی، مدیریت تبلیغات تجاری، مترجمی همزمان انگلیسی، مترجمی خبر،تربیت مبلغ علوم اسلامی به زبان انگلیسی فرهنگ وهنرنويسنده : سمانه طاحونه

این کاربر 100 مطلب منتشر شده دارد.