سه شنبه, 06 اسفند 1398

 موضوع: ترجمهانگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

ترجمهانگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی 5 ماه 2 هفته ago #118647

ترجمه انگلیسی به فارسی موضوع:کوروش کبیر
ترجمه فارسی به انگلیسی موضوع:داریوش کبیر
پيوست:
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.

ترجمهانگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی 5 ماه 1 هفته ago #118657

ترجمه شما مورد قبول است
موفق باشید
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
كاربر(ان) زير تشكر كردند: الهام بابائی آرانی

ترجمهانگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی 5 ماه 1 هفته ago #118660

مرسي استاد
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
مدیران انجمن: محسن اسکندری