پنج شنبه, 27 تیر 1398

 موضوع: اهمیت نماد در تحولات فرهنگی

اهمیت نماد در تحولات فرهنگی 4 سال 2 ماه ago #115119

روز کلاس : پنجشنبه ساعت 14– 12

موضوع : اهمیت نماد در تحولات فرهنگی

اهمیت نماد در تحولات فرهنگی : نمادها یک شباهت عینی است و نه ارتباط همجواری. بنابراین عینیت دادن

به قراردادهای اجتماعی سرعت بخشیدن در روابط اجتماع با نمادهاست. به طور مثال علائم راهنمایی

ورانندگی ، تحولات قانون گرایی و گرایش آهاد مردم و توجه به آن نمادها بیشتر رفع تعارض و برطرف کردن

گره های موجود در جامعه است. بنابراین نمادها می توانند عاملی بازدارنده یا پیش برنده یا تحریک کننده ویا

تغییر در رفتار به دنبال داشته باشد. زیرا در پیشرفت جوامع با درنظر داشتن صرف زمان دیگر یادگیری مطالب

و یادآوری آنها با روش های قدیمی کمتر اقبال بیشتری دارد و با یک قرارداد موقتی که به صورت نماد عینی

متجلی می شود آن را برای ماهم آموزنده می داند و هم الزام به رعایت آن (مثل نماد قلم و کتاب نشان از

مکان علمی و پژوهش است و باید الزامات آن را رعایت کنید. تمام لوکشن های فیلم هالیوودی نماد و نشانه

است. مهمترین نشانه پرچم است)
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.

اهمیت نماد در تحولات فرهنگی 4 سال 2 ماه ago #115609

باسلام خوب بود سپاس
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
مدیران انجمن: حجت مداحی شاهخالی