چهارشنبه, 05 تیر 1398

 


0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
1 موضوع 0 پاسخ مینا موسی زاده's Avatar
آخرين ارسال: طراحی جدول در اکسل
توسط مینا موسی زاده
5 سال 10 ماه ago
325 موضوع 13 پاسخ حسین پرواز's Avatar
آخرين ارسال: اينترنت و وب
توسط حسین پرواز
5 سال 9 ماه ago
3 موضوع 0 پاسخ داود محمدنژاد آق قلعه's Avatar
توسط داود محمدنژاد آق قلعه
5 سال 10 ماه ago
1 موضوع 1 پاسخ عباس احسان جو's Avatar
آخرين ارسال: تصاویر
توسط عباس احسان جو
5 سال 10 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
31 موضوع 47 پاسخ رحمان رضایی کرده مهینی's Avatar
توسط رحمان رضایی کرده مهینی
5 سال 5 ماه ago
18 موضوع 21 پاسخ گلناز قهوئی's Avatar
آخرين ارسال: کارهای ژوژمان
توسط گلناز قهوئی
5 سال 4 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
رضوی-663(104/34)
رضوی-673(140/23)
رضوی-679(132/5)
رضوی-962(262/34)
رضوی-972(159/5)
1502 موضوع 257 پاسخ محمد محسن رهنی's Avatar
آخرين ارسال: مطالب جلسه اخر
توسط محمد محسن رهنی
4 سال 5 ماه ago
71 موضوع 27 پاسخ پروانه بلندین's Avatar
توسط پروانه بلندین
5 سال 10 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
30 موضوع 2 پاسخ الهه رضایی حیدری's Avatar
توسط الهه رضایی حیدری
5 سال 1 هفته ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
97 موضوع 13 پاسخ محمد حسینیان's Avatar
آخرين ارسال: کار کلاسی word
توسط محمد حسینیان
5 سال 3 هفته ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
21 موضوع 1 پاسخ زهره احمدی's Avatar
آخرين ارسال: شبکه های کامپیوتری
توسط زهره احمدی
4 سال 3 هفته ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
12 موضوع 13 پاسخ داود امینیان's Avatar
توسط داود امینیان
1 هفته 6 روز ago

موضوع در تالار: کاربرد فناوری اطلاعات درارتباطات

0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 5 سال 10 ماه ago توسط بهزاد همتی
339 بازديد
1 پاسخ emo
موضوع شروع شده 5 سال 11 ماه ago توسط اسد اله کاظمی قشلاق
394 بازديد
0 پاسخ emo 339 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 5 سال 11 ماه ago توسط اسد اله کاظمی قشلاق
329 بازديد